Partners

We zijn verheugd en trots op de waardevolle samenwerkingen met andere stichtingen en partners die zich inzetten voor hetzelfde doel. Samenwerking is de sleutel tot succes, en met onze partners bundelen we onze krachten, delen we hulpbronnen en werken we samen aan ons gemeenschappelijke doel. Door ons uitgebreide netwerk kunnen we meer bereiken en een positieve impact hebben op het leven van straatkatten.


Voor opvang van zwangere poezen, moederpoezen met kittens, moederloze kittens, zieke kittens en zwerfkittens.


Kittenopvang WeBa is een non profit organisatie met als doelgroep kittens, zwangere poezen, moederloze kittens en poezen met kittens op te vangen in nood.

“Evi dierenartsen staat al jaren garant voor uitstekende diergeneeskundige zorg. Kwaliteit en klantgerichtheid staan hierbij centraal. Wij helpen u verder.”


“Kitten&Co levert specialistische 24-uurs zorg aan kwetsbare jonge kittens en moederpoezen in nood.”

www.kittenopvangkittenenco.nl

“De Stichting heeft als doel om de zwerfkatten populatie binnen Nederland drastisch terug te dringen.”

“De stichting is van mening dat elk dier, met of zonder vermoedelijke eigenaar,
de best mogelijke hulp en/of zorg verdient.”

De missie van Stichting Dakloos DierĀ is om de zwerfkattenpopulatie in Nederland te verminderen. Elke kat verdient een kans”

Onze stichting is ontstaan uit een diepe passie voor dierenwelzijn en de wens om kwetsbare levens te redden.”

Kleinschalige familie opvang voor dieren in nood”

” We staan voor het beschermen van dieren in Nederland, in de ruimste zin van het woord, we erkennen hun waarde en behartigen hun belangen”