Partners

We zijn verheugd en trots op de waardevolle samenwerkingen met andere stichtingen en partners die zich inzetten voor hetzelfde doel. Samenwerking is de sleutel tot succes, en met onze partners bundelen we onze krachten, delen we hulpbronnen en werken we samen aan ons gemeenschappelijke doel. Door ons uitgebreide netwerk kunnen we meer bereiken en een positieve impact hebben op het leven van straatkatten.

“Evi dierenartsen staat al jaren garant voor uitstekende diergeneeskundige zorg. Kwaliteit en klantgerichtheid staan hierbij centraal. Wij helpen u verder.”

“Het is onze missie dat elk dier de juiste hulp krijgt. Bij de dierenarts of een opvang. We staan niet alleen paraat voor hond en kat, maar ook voor hamster, vogel, schildpad of konijn”


Voor opvang van zwangere poezen, moederpoezen met kittens, moederloze kittens, zieke kittens en zwerfkittens.


Kittenopvang WeBa is een non profit organisatie met als doelgroep kittens, zwangere poezen, moederloze kittens en poezen met kittens op te vangen in nood.


“Kitten&Co levert specialistische 24-uurs zorg aan kwetsbare jonge kittens en moederpoezen in nood.”

www.kittenopvangkittenenco.nl

De missie van Stichting Dakloos Dier is om de zwerfkattenpopulatie in Nederland te verminderen. Elke kat verdient een kans”

Onze stichting is ontstaan uit een diepe passie voor dierenwelzijn en de wens om kwetsbare levens te redden.”

Kleinschalige familie opvang voor dieren in nood”

” We staan voor het beschermen van dieren in Nederland, in de ruimste zin van het woord, we erkennen hun waarde en behartigen hun belangen”

” We zijn betrokken bij het welzijn (in de ruimste zin van het woord) van de dieren en in het bijzonder (zwerf)katten.”

” Wij gaan verder waar anderen stoppen.”

” Wij vangen de dieren op die geen kans meer hebben op een dierwaardig leven, die geen kans meer hebben op adoptie vanwege hun leeftijd, ziekte of handicap of dieren die zelfs met de dood bedreigd worden.”